سامانه مدیریت پارکینگ به همراه پردازش تصویر

سامانه مدیریت پارکینگ به همراه پردازش تصویر (MAPNO)

 

فضای عمومی شهرها در جوامع کنونی بیش از پیش نیاز خود را به مدیریت آشکار می سازد و مدیریت بدون کنترل و نظارت بی معنی است. تعداد بی شمار خودروها که روز به روز بر آنها افزوده می شود و لزوم مدیریت جامع بر مکان های پارک، علاوه بر ایجاد آرامش و امنیت عمومی به تغییر چهره شهرها به فضایی متمایز و چشمگیر نیز کمک خواهد کرد  .
وجود و ظهور پارکینگ های متعدد در شهرهای بزرگ دنیا، خبر از آغاز پروسه ای تازه در شهر سازی می دهد، مسیری که در آن علاوه بر اهمیت ایجاد فضایی که معماری آن بتواند نیازهای شهروندان را برطرف کند، مدیریت صحیح آن نیز، بر استفاده بهینه و کامل از کلیات و امکانات فضای بوجود آمده، صحه بگذارد. امروزه وجود ابزارهای الکترونیک و فضای دیجیتال بیش از پیش توانایی های مدیران را به ظهور رسانده و توانسته آرزوهای چندین ساله آنها را که به دلیل ضعف تکنولوژی، قابل پیاده سازی نبودند، جامع عمل بپوشاند .  
با تکنولوژی امروز، مدیران خواهند توانست فضای پارکینگ را کاملا کنترل و مدیریت کنند و حتی زمانی که هیچ پرسنلی وجود ندارد و خود نیز در راهی بسیار دور به سر می برند، نظم را برقرار  کنند ؛ با توجه به این که در سیستم های ثبت دستی ورود و خروج، امکان اشتباه اپراتور در ثبت اطلاعات و همچنین امکان تبانی اپراتور با رانندگان متخلف وجود دارد؛ به همین دلیل کنترل دسترسی به پارکینگ به خوبی انجام نمی شود.  
ضمن اینکه در صورت بروز مشکل، امکان گزارش گیری قابل اطمینان از ترددهای انجام شده وجود ندارند. این سامانه با استفاده از سیستم پلاک خوان هوشمند و استفاده از تمامی کارتهای موجود در بازار ، امکان نظارت دقیق بر تردد خودروها در پارکینگ ساختمان های مسکونی، اداری و تجاری، سازمان ها و پارکینگ های عمومی را فراهم می سازد.


فواید حاصل از بکارگیری سیستم مدیریت هوشمند پارکینگ : 

  • استفاده بهینه و حداکثری از فضای موجود پارکینگ و آگاهی از وضعیت ظرفیت آزاد پارکینگ در هر لحظه
  •   جلوگیری از ورود خودروهای غیر مجاز
  •   تردد آزاد و بدون وقفه خودروهای شناخته شده
  •   نگهداری و اختصاص فضاهای خالی به مشتریان و بازدیدکنندگان خود
  •   رفع مشکلات ناشی از گم شدن و جعل قبض های ورود و خروج در پارکینگ های عمومی
  •   مدیریت ونظارت بر خودرو های داخل پارکینگ وجلوگیری از سرقت آنها و ...   

 

برای ثبت سفارش اینجا کلیک کنید.