اهداف شرکت مهندسی نرم افزارسازان نوانديش
دوشنبه ۰۴ اسفند ۱۳۹۳
1157 بازدید

اهداف شرکت

افزایش با ثبات سود و سرمایه شرکت

تامین رضایت مشتریان برمبنای کیفیت محصول ، حسن عمل به تعهدات و خدمات مطلوب

تامین رضایت کارکنان بر مبنای تامین مالی، ثبات شغلی، شخصیت اجتماعی و تعالی فردی

ماموریت شرکت

تولید محصول، اجرای پروژه و ارائه خدمات در زمینه نرم افزارهای تحت سیستم عامل و وب به سفارش مشتری

چشم انداز شرکت

تثبیت برند شرکت بعنوان برند برتر کشور در زمینه محصول کلیدی شرکت

احراز جایگاه برترین محصول نرم افزاری در کشور

احراز جایگاه برترین شرکت مجری پروژه های نرم افزاری در کشور

کسب سهم عمده بازار در حوزه محصولات نرم افزاری

استراتژی شرکت

تمرکز توان تولید و توسعه بر روی محصول کلیدی شرکت

ارائه خدمات جامع، تخصصی و منحصر بفرد در حوزه نرم افزار

تثبیت برند شرکت از طریق ارائه خدمات مطلوب

​​خط مشی شرکت

اولویت دادن به خواستهای مشتریان و کارهای لازم جهت تحقق آن

تاکید بر حسن انجام تعهدات شرکت در قبال مشتریان

افزایش و بروز نگه داشتن دانش تخصصی شرکت از راه تحقیق و توسعه (R&D) مستمر

حاکم نمودن نظم و تفکر سیستمی و نظامندنمودن سازمان و فرآیندها در شرکت

بهبود مستمر در سیستم، فرآیندها، محصولات و خدمات شرکت

بهبود، توسعه و به روزآوری زیرساختهای شرکت

جذب و پرورش نیروی انسانی کارآمد و متعهد و برقراری برنامه های آموزش و توانمندسازی آنان

ایجاد مکانیسم های انگیزشی جهت مشارکت موثر کارکنان در اهداف شرکت

ارزشهای سازمانی شرکت

احترام به حقوق مشتری و تلاش مجدانه در ایفای آن

تعهدگرایی و مسئولیت پذیری مدیران و کارکنان و مشارکت آنان در تحقق اهداف سازمانی

ایجاد فضای کاری مناسب و روابط کاری صمیمانه میان مدیران و کارکنان

کارآیی و اثربخشی فعالیتها و فرآیندها

صداقت و درستکاری در قبال کارکنان، مشتریان و جامعه

پایبندی به اصول اخلاق حرفه ای، قانون و تعهدات شرکت

اهمیت دادن به تامین مالی، سلامت، رفاه و رشد و تعالی کارکنان

خلاقیت و نوآوری در تولید محصول و ارائه خدمات